тенденции

Най-новите тенденции в сферата

Знаете ли, че течната хидроизолация се използва от хората от повече от 4000 години. Да, това е доста учудващ факт, който показва, че този вид изолация има изключително добро покритие и ефективност. Първите доказателства за използването на изолацията датират от времето на Шумерската цивилизация.

По тези места често ставали наводнения, защото реките Тибър и Ефрат излизали от коритата си. Така се появява и нуждата от разработване на изолация, която да запази домовете от водната стихия. Шумерите започнали да изработват хидроизолация от естествени смоли и катран, които успявали да задържат влагата, за да не проникне в дълбочина и да навреди на конструкцията на къщата.

Днес индустрията на хидроизолацията се разраства и на пазара съществува голямо разнообразие от хидроизолация разработена от различни материали.

Този вид изолация има за цел да защити повърхността от проникване на вода и влага. Изключително приложима е в строителството, а видовете хидроизолация се увеличават благодарение на иновациите в индустрията.

Кои са новите тенденции при течната хидроизолация

Каква всяка индустрия и тази на течната хидроизолация се развива, от което следва появата на нови тенденция и течни хидроизолационни съединения. Само така могат да се покрият нарастващите изисквания в строителния сектор.

Нека разгледаме кои са най-иновативните видове течна хидроизолация, които се предлагат на пазара в световен мащаб.

  • Хидроизолация от наноматериали

Наноматериалите и технологии намират все по-голямо приложение в областта на хидроизолацията. Те имат по-голяма повърхност в сравнение с традиционните материали, което ги прави надеждни и по-ефективни. Така се осигурява по-добра защита от проникване на вода и влага в дълбочина.

  • Усъвършенствани полимерни смоли

Една от най-новите тенденции в хидроизолацията са иновативните полимерни смоли или тези, които са усъвършенствани с нова технология. Те предлагат по-добри свойства на хидроизолацията и я правят по-издръжлива.

Най-добрите качества, които усъвършенстваните смоли предлагат са висока устойчивост на влага, химични влияния и високи температури. Точно поради тези качества се гарантира по-добрата защита на строителните конструкции.

  • Създаване на гъвкави и еластични покрития

В последните години се набляга на важна тенденция в разработването на хидроизолация, а именно създаване на изолация с добра гъвкавост и еластичност. Тези покрития осигуряват много по-добра устойчивост на проникване на вода и запазват целостта строителната конструкция.

  • Хидроизолация с висока UV устойчивост

Слънчевите лъчи са един от основните врагове на хидроизолацията и нейната устойчивост. Те са един от главните фактори, които влошават качеството на изолацията. Най-новите тенденции в индустрията се фокусират върху устойчивостта на UV лъчи на хидроизолацията. Това се осигурява, чрез вграждане на защита в състава на хидроизолацията. Това предотвратява негативните ефекти от слънчевото излъчване върху хидроизолационните системи.

Shopping Cart