хидроизолация на цокъл

Хидроизолация на цокъл

Хидроизолацията на конструкцията на сграда е от ключово значение за осигуряване на добра защита от проникването на вода и влага по дълбочина на конструкцията. Това гарантира запазването на целостта и здравината на сградата.

В конструкцията на сградата има една много важна част, която задава основата на конструкцията. Това е цокълът, който се започва от котата на терена и достига до височина между 30 см и 1 метър. Цокълът представлява връзката между хоризонталната и вертикалната равнина на конструкцията. Това е тази част от сградата, която е подложена на най-голямо хидростатично напрежение и влияние на влагата.

Правилната и надеждна хидроизолация на цокъла е много важна за поддържането на стабилността на конструкцията, която силно се влияе от въздействието на дъждовната вода, натрупването на сняг, заледяване, механичен натиск или удари.

Как се прави хидроизолация на цокъл

Хидроизолацията на тази част от сградите може да се извърши по няколко начина. Методите, които се използват, най-вече зависят от типа на материалите, особеностите на проекта и сградата и предпочитанията на строителя.

Въпреки това най-общо се следват няколко стъпки, чието изпълнение гарантира поставянето на надеждна хидроизолация. Ето кои са те:

  • Подготовка на повърхността

Това е стъпката, която трябва да се предприеме преди поставянето на хидроизолацията. Тя включва почистване на цокъла от прах, мръсотия и други замърсявания. Възможно е по повърхността на цокъла да има растителност или мъхове, които също трябва да бъдат премахнати.

  • Ремонт на повредите по цокъла

Ако има наличие на пукнатини или други повреди по повърхността на конструкцията трябва да ги ремонтирате преди да пристъпите кум хидроизолацията. Пукнатините може да се поправят с подходящ ремонтен материал, като циментова мазилка или силиконов уплътнител.

  • Избор на хидроизолационния материали

Препоръчително е да изберете хидроизолационните материали според типа на цокъла. Част от материалите, които ще са ви нужни са хидроизолационна мазилка и лепило за хидроизолации.

  • Нанасяне на хидроизолационния материал

Нанесете хидроизолационни материал по цялата повърхност на цокъла като следвате инструкциите на производителя. За правилното нанасяне на хидроизолационни материал може да използвате четка, валяк или пистолет като трябва да се съобразите с вида на материала и инструкциите на производителя.

  • Фиксиране на мембраните

В случая, че използвате хидроизолационни мембрани трябва да сте сигурни, че са здраво заварени и фиксирани към цокъла. За тази цел може да използвате топлинно заваряне или подходящи лепила.

  • Завършващ слой

Този слой се поставя с декоративна цел. Това може да е боя, специална облицовка или защитен спрей.

Накратко това представлява процеса по поставяне на хидроизолация на цокъл. При допълнителни въпроси или нужда от помощ от специалист нашият екип винаги е на разположение.

Shopping Cart